لیست کانون های عضو بازار اعضا

در اینجا اطلاعات بیشتری برای مراکز خدمات ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

کانون های استان خراسان جنوبی
مشخصات کانونمشخصات راهنما
ردیفنام کانونکد کانوننام سازمان حامیاستانشهرتلفن ثابتنشانینامنام خانوادگی
1 کانون ویژه 3941 3941 بانک قرض الحسنه رسالت خراسان جنوبی طبس گلشن05632834888 گلشن -ابتدای خیابان واعظ طبسی مهدی تقی زاده
2 کانون ویژه 3731 3731 بانک قرض الحسنه رسالت خراسان جنوبی بیرجند05632228382 خیابان جمهوری-بین جمهوری 21 و 23 میثم عرفی

تمامی حقوق این سایت متعلق به بازار اعضاء می باشد.