لیست کانون های عضو بازار اعضا

در اینجا اطلاعات بیشتری برای مراکز خدمات ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

کانون های استان خراسان رضوی
مشخصات کانونمشخصات راهنما
ردیفنام کانونکد کانوننام سازمان حامیاستانشهرتلفن ثابتنشانینامنام خانوادگی
1 کانون ویژه 3761 3761 بانک قرض الحسنه رسالت خراسان رضوی مشهد05137122320 بلوار قرنی- روبروی بیمارستان خاتم- نبش قرنی32 احسان نقی نژاد
2 کانون ویژه 4061 4061 بانک قرض الحسنه رسالت خراسان رضوی مشهد05136221340 قاسم آباد- خیابان دکتر حسابی-نبش حسابی34 هادی طیبی
3 کانون ویژه 4151 4151 بانک قرض الحسنه رسالت خراسان رضوی مشهد05138472051 بلوار احمدآباد- حد فاصل عارف و پرستار محمدامین شهنوازی
4 کانون ویژه 5681 5681 بانک قرض الحسنه رسالت خراسان رضوی نیشابور05142223124 خیابان فردوسی شمالی، چهارراه بعثت امید جعفری
5 کانون ویژه 5691 5691 بانک قرض الحسنه رسالت خراسان رضوی مشهد05132729890 سی متری طلاب- حد فاصل مفتح 7 و 5 مجتبی علی میرزایی
6 کانون ویژه 5701 5701 بانک قرض الحسنه رسالت خراسان رضوی مشهد05133771220 خیابان هفت تیر روبروی دفتر هواپیمائی هما احسان یاوری
7 کانون ویژه 5991 5991 بانک قرض الحسنه رسالت خراسان رضوی مشهد05137348727 خیابان خواجه ربیع-حد فاصل عبادی 79 و 77 مهدی محمودی
8 کانون ویژه 6101 6101 بانک قرض الحسنه رسالت خراسان رضوی تربت جام05152525350 خیابان المهدی (عج) نبش مهدیه مسعود محمودی سورستانی
9 کانون ویژه 6291 6291 بانک قرض الحسنه رسالت خراسان رضوی مشهد05133851268 سیدی- خیابان مهدی- حد فاصل مهدی 8 و 6 امیر حسین برادران ناصری
10 کانون ویژه 3431 3431 بانک قرض الحسنه رسالت خراسان رضوی مشهد05132290040 خیابان خسروی نو- اندرزگو18 علیرضا ابراهیمی
11 کانون ویژه 4921 4921 بانک قرض الحسنه رسالت خراسان رضوی مشهد05136078522 بلوار امامت- حد فاصل امامت 48 و 46 امیر ایزدی
12 ثمین خراسان رضوی 1002005 انجمن حامیان قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی خراسان رضوی مشهد05138687682 مشهد،بلوار معلم نبش معلم 45 طبقه دوم مبل استقلال پلاک 685 واحد 3 ابوذر طاهری

تمامی حقوق این سایت متعلق به بازار اعضاء می باشد.