شرایط طرح یارانا                                                                                          

 

1- تسهیلات این طرح ویژه سرپرست خانواری است که یارانه خود را به بانک قرض الحسنه رسالت انتقال دادند.                                                     

2- استفاده از این طرح برای یک مرتبه امکان پذیر می باشد .                                                                                         

3- مبلغ تسهیلات جهت استفاده از این طرح حداکثر 30.000.000 ریال با اقساط 10 ماهه می باشد .

4- تسهیلات قرض الحسنه ویژه این طرح بدون کارمزد می باشد .

5- تجمیع اعتبار وام این طرح با سایر طرح ها و یا اعتبار حساب شخص متقاضی در بانک قرض الحسنه رسالت امکان پذیر نمی باشد .

6- متقاضی می تواند برای خرید کالا، بالاتر از مبلغ تسهیلات اشاره شده در بند سوم مابه التفاوت مبلغ کالا را به صورت نقدی پرداخت نماید .

                             

              

مراحل خرید با استفاده از طرح یارانا

              

1- مراجعه متقاضی به شعب بانک قرض الحسنه رسالت جهت انجام مقدمات انتقال یارانه به حساب خود نزد بانک قرض الحسنه رسالت و انجام اعتبارسنجی جهت دریافت تسهیلات

2- مراجعه متقاضی به پشتیبان سیستم جهت انجام مقدمات خرید اقساطی با استفاده از طرح یارانه ها

  •  لطفا در زمان مقرر به پشتیبان بازار اعضا مراجعه فرمایید.


تمامی حقوق این سایت متعلق به بازار اعضاء می باشد.