لیست کانون های عضو بازار اعضا

در اینجا اطلاعات بیشتری برای مراکز خدمات ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

کانون های استان اصفهان
مشخصات کانونمشخصات راهنما
ردیفنام کانونکد کانوننام سازمان حامیاستانشهرتلفن ثابتنشانینامنام خانوادگی
1 کانون مرکز خدمات 1000579 گروه توسعه کارآفرینی پویش ثمین اصفهان اصفهان03132733172 اصفهان- خیابان چهارباغ خواجو- روبروی خیابان عافیت - مجتمع اداری - تجاری صدر خواجو واحد 1 علی اشجع

تمامی حقوق این سایت متعلق به بازار اعضاء می باشد.